Wygraj wyścig z bezrobociem

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie: „Wygraj wyścig z bezrobociem”.

Celem ogólnym Projektu jest zaktywizowanie zawodowe 80 osób zamieszkujących powiat inowrocławski województwa kujawsko-pomorskiego pozostających bez zatrudnienia, poprzez podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po nim.

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym emerytów i rencistów do 64 roku życia), zamieszkujących powiat inowrocławski.

Oferowane szkolenia są bezpłatne, zapewniamy:

Oferujemy kursy:

•    Prawo jazdy kategorii C+HDS,
•    Spawanie w jednej metodzie z uprawnieniami energetycznymi do 1 kV,
•    Asystent księgowego z obsługą komputera,
•    Pracownik biurowy z językiem angielskim,
•    Opiekunka środowiskowa z językiem migowym.

Ponadto spotkania z doradcami zawodowymi oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Projekt „Wygraj wyścig z bezrobociem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-019/10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Do pobrania:

Menu

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2011 r. w Biurze projektu: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu ul. Poznańska 185, I piętro tel./fax: 52 357-56-79 www.pte.bydgoszcz.pl, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl