Przedłużenie dodatkowego naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Powrót na rynek pracy II”

DO 2 KWIETNIA 2013 r. osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach indywidualnych (pozostały 4 wolne miejsca) składają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z załącznikami w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34, pokój 300, tel. 52 327 76 59 wew. 8

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.