Przedłużenie naboru do projektu “AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR”

Pierwszy nabór do projektu “AKTYWNI – Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców LSR” został przedłużony do 22.06.2020 r.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 16 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące:

  1. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  2. osobami zamieszkującymi na obszarze objętym LSR miasta Bydgoszczy
  3. osobami niepracującymi na dzień przystąpienia do projektu
  4. osobami dorosłymi
  5. osobami, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym
  6. osobami, które uczestniczą w maksymalnie jednym projekcie (włączając niniejszy) dofinansowanym przez LGD „Dwie Rzeki” w ramach naboru 1/K/2019/03

 

Ze względu na wprowadzony stan epidemii aplikowanie do projektu oraz kontakt z kadrą możliwy jest jedynie w ograniczonym do zdalnego zakresie:

– składanie formularzy jest możliwe jedynie drogą mailową (w formie skanu na adres aktywni@pte.bydgoszcz.pl) i drogą pocztą na adres ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
– biuro projektu jest zamknięte w zakresie kontaktu osobistego – udostępniamy możliwość kontaktu mailowego, telefonicznego pod nr tel. 52/322 90 61

 

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz przesyłania zgłoszeń na adres aktywni@pte.bydgoszcz.pl.

Więcej informacji o projekcie na profilu:
https://www.facebook.com/AktywniProgramAktywizacji/

Serdecznie zapraszamy!