PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY III – NOWA ŚCIEŻKA KARIERY”

Do 2 kwietnia 2013 r. został przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” realizowanym w Bydgoszczy oraz dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń zawodowych.

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.