PTE – Oddział w Bydgoszczy realizatorem zadania publicznego pt. „Senior na plus”

W dniu 08.06.2020 r. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy Grzegorz Grześkiewicz wziął udział w uroczystym spotkaniu, podczas którego wręczone zostały promesy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy otrzymało dofinansowanie w wysokości 199 950,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Senior na plus”, którego celem jest poprawa jakości oraz poziomu życia 25 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim. W ramach zadania planuje się organizację warsztatów, zajęć terapeutycznych, spotkań z specjalistami oraz spotkań z kulturą.

Poniżej zapraszamy do krótkiej fotorelacji z niniejszego spotkania.