PTE wspiera innowacyjność

Od września 2013 roku trwa realizacja projektu pt.: "Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat"

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działania 8.2 „Transfer wiedzy”, poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest przez Bydgoski Klaster Przemysłowy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Zapraszamy na stronę projektu http://www.klaster.bydgoszcz.pl/projekt/