Organizacja uroczystego posiedzenia Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

W dniach 13 -14. października 2022 r. w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W ramach obchodów 60-lecia PTE – Oddział w Bydgoszczy jedną z najważniejszych uroczystości była organizacja posiedzenia Zarządu Krajowego PTE w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy w dniach 13-14 października 2022 r. Ostatnie lata pandemii COVID-19 skutecznie uniemożliwiały członkom Zarządu Krajowego PTE spotkania w formule stacjonarnej. Kontakty musiały zostać przeniesione do świata online, który był jedyną alternatywą wobec sytuacji, która dotknęła nas w 2020 r. Pozytywny odzew na nasze zaproszenie do Domu Ekonomisty w Bydgoszczy był dla nas najlepszym potwierdzeniem trafności i potrzeby realizacji takiego przedsięwzięcia.

Podczas posiedzenia Zarząd Krajowy omawiał najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w drugiej części wraz z przedstawicielami bydgoskiego Oddziału PTE przedstawiliśmy nasze doświadczenia, sukcesy i wyzwania. Podczas uroczystej części posiedzenia Zarządu Krajowego PTE Prezes prof. Marian Gorynia wręczył na ręce Prezesa Grzegorza Grześkiewicza gratulacje z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału w Bydgoszczy, a także wręczył pani prof. Mirosławie Kwiecień Złotą Odznakę Honorową PTE z Wieńcem. Uroczysta część posiedzenia ZK PTE stała się również okazją do otwartej dyskusji na temat sytuacji w Oddziałach i możliwości nawiązania współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń, co mogłoby się przyczynić do rozwoju Stowarzyszenia. Dzień ten zwieńczyliśmy uroczystą kolacją, podczas której mieliśmy okazję wysłuchać recitalu Wiesława Nowickiego.

Drugiego dnia wyjazdowego posiedzenia Zarządu Krajowego gościliśmy w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym i wzięliśmy udział w bardzo ciekawych prezentacjach BPPT oraz Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz pokazaliśmy Bydgoszcz oczami najlepszego przewodnika – Piotra Weckwertha.

Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, iż mogliśmy gościć członków Zarządu Krajowego PTE, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej prof. Mirosławę Kwiecień, przewodniczącego Rady Naukowej PTE prof. Marka Kośnego oraz Panią Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Alicję Garlińską.

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, za ciekawe rozmowy, dyskusje i wnioski!

 

Menu