Publikacja

W ramach grantu pn. „Aktywny rodzic i pracownik – nowatorski program funkcjonowania klubu dziecięcego w Unisławiu”, realizowanego przez PTE w partnerstwie z Gminą Unisław, „Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” oraz przy wykorzystaniu długoletnich doświadczeń włoskiego partnera EUROFORM RFS, powstała niniejsza publikacja. „Nowatorski program funkcjonowania klubu dziecięcego w Unisławiu” został opracowany przez ekspertów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz zarządzania placówkami opiekuńczymi oraz skonsultowany podczas spotkań fokusowych z rodzicami i pracownikami żłobków oraz klubów dziecięcych. Obie części publikacji, tj. scenariusze wsparcia dla rodziców/opiekunów oraz scenariusze zajęć dla dzieci zawierają gotowe wzory dokumentów oraz opis ich zaimplementowania w struktury placówek prowadzących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Liczmy na to, że nasz program będzie stanowił źródło inspiracji i wykorzystany zostanie jako skuteczne narzędzie wzbogacające ofertę ww. placówek.