Rady nadzorcze – kurs

Zajęcia od 14 maja do 25 czerwca

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, po zdaniu którego otrzymuje się niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce skarbu państwa. Kurs przygotowuje także do pełnienia tej funkcji w spółkach prawa handlowego.

Program kursu zgodny jest z wymogami Ministerstwa Skarbu Państwa i obejmuje następujące zagadnienia:
• spółki prawa handlowego wraz z wybranymi zagadnieniami z kodeksu handlowego, kompetencje, zadania i odpowiedzialność cywilna, karna i karno-skarbowa zarządu i rady nadzorczej,
• prawo upadłościowe i układowe,
• podstawowe zasady rachunkowości firmy,
• analiza kondycji i płynności finansowej firmy,
• wzajemne relacje i zasady współdziałania między organami spółki,
• pomoc publiczna dla przedsiębiorców,
• problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.

 Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00 przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy.

Koszt udziału w kursie – 1850 zł

zapisy pod nr 52 322 65 52 wew. 40