Realizujemy usługi szkoleniowe zgodnie ze standardem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy otrzymało Certyfikat potwierdzający realizację kursów i szkoleń według Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

Czym jest Standard SUS 2.0?

Został wypracowany przez ekspertów i donosi się do doświadczenia rynkowego i eksperckiego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku.

Koncentruje się na kilku obszarach określając wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych, tj.:

Spełnienie standardu potwierdza audyt przeprowadzony przez niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Standard SUS 2.0: