Regionalny Fundusz Szkoleniowy – nabory w 2018 roku

Informujemy, że nabory wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku będą się odbywały zgodnie z poniższym harmonogramem.

24-26.01.2018,   26-28.02.2018,   28-30.03.2018

25-27.04.2018,   23-25.05.2018,   27-29.06.2018

25-27.07.2018,   29-31.08.2018,   26-28.09.2018

24-26.10.2018,   28-30.11.2018

W grudniu nabór nie jest planowany.

Powyższe terminy obowiązywać będą dla złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora. Do powyższych terminów doliczony zostanie czas 2 dni roboczych na złożenie wersji papierowej wniosku.

Informujemy, że powyższe terminy mogą ulec zmianie. Aktualizacje harmonogramu będą dokonywane na bieżąco.

Aktualne terminy naborów, dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków są dostępne pod adresem uslugirozwojowe.tarr.org.pl

Polecamy kontakt z naszymi doradcami: e-mail uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl, tel. 52 3229061, 52 3229062.