REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP skorzystać będą mogli z dofinansowania realizacji usług rozwojowych wpisanych do  Bazy Usług Rozwojowych.

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania przewidziano na III kwartał 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków na podstawie wcześniej wydanej promesy.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa – 70%

małe przedsiębiorstwa – 60%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Operator: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu) ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń tel. 56 699 54 89, e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl www.tarr.org.pl