REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY III – NOWA ŚCIEŻKA KARIERY” dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej i otrzymaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej do 40 tys. zł – IV NABÓR

Od 30 września 2013 r. do 11 października 2013 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” realizowanym we Włocławku.

W ramach niniejszego naboru formularz rekrutacyjny mogą złożyć osoby z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed momentem przystąpienia do projektu.

NALEŻY KORZYSTAĆ Z FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  ZAKTUALIZOWANEGO NA DZIEŃ 13.09.2013 R.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w zakładce projektu.

SPOTKANIE INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 23 WRZEŚNIA 2013 R. O GODZ. 9.00 W PTE W BYDGOSZCZY PRZY UL. DŁUGIEJ 34 W SALI 201