Rok Edukacji Ekonomicznej

Rok Edukacji Ekonomicznej

Rok 2024 został oficjalnie ustanowiony Rokiem Edukacji Ekonomicznej (REE). Głównym motywem przyświecającym tej inicjatywie była 100 rocznica uchwalenia ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, której autorem był premier Władysław Grabski.

Co więcej w 2024 r. obchodzimy kilka ważnych rocznic, w tym:

PTE jest jednym z inicjatorów Roku Edukacji Ekonomicznej (REE) 2024 – wspólnie z: Warszawskim Instytutem Bankowości (koordynator), Związkiem Harcerstwa Polskiego, Fundacją GPW oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Nasz Oddział również włącza się w obchody REE i będzie uczestniczyć w inicjatywie powołania Komitetów Regionalnych, których celem jest dyskusja o edukacji ekonomicznej.