Rozeznanie cenowe w ramach projektu Mój start w przyszłość

27.06.2016

W związku z realizacją projektu pt. „Mój start w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy ogłasza rozeznanie cenowe ofert na stanowiska:

  1. Trener warsztatów dla Opiekunów praktyk i staży.
  2. Trener przeprowadzający wizyty wspierające dla opiekunów.

W złożonej ofercie należy dokonać wyceny stawki godzinowej brutto za realizację w/w zakresu zadań odrębnie dla stanowiska nr 1 i nr 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu wymaganych kwalifikacji i kompetencji. Do oferty wymagane jest załączenie CV.

Sposób, termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć: A. dla stanowiska nr 1 do dnia 04.07.2016 r. do godz. 16:00, B. dla stanowiska nr 2 do dnia 14.07.2016 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres chmara@pte.bydgoszcz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Szczegóły oferty:

rozenanie-cenowe_trener-wizyt-i-warsztatoe