Rozeznanie cenowe w ramach projektu „Od ucznia do mistrza”

27.06.2016 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Od ucznia do mistrza” ogłaszamy rozeznanie cenowe dotyczące następujących stanowisk:
1. Trener przeprowadzający warsztaty dla opiekunów.
2. Trener przeprowadzający wizyty wspierające dla opiekunów.

W złożonej ofercie należy dokonać wyceny stawki godzinowej brutto za realizację w/w zakresu zadań odrębnie dla stanowiska nr 1 i nr 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu wymaganych kwalifikacji i kompetencji. Do oferty wymagane jest załączenie CV.

Szczegółowy opis wymagań oraz zakresu obowiązków opisany został w pełnej treści rozeznania załączonej poniżej.
Oferty należy złożyć:
A. dla stanowiska nr 1 do dnia 30.06.2016 r. do godz. 16:00,
B. dla stanowiska nr 2 do dnia 14.07.2016 r. do godz. 16:00

w formie elektronicznej na adres chmara@pte.bydgoszcz.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.