Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszy start dla młodych” – Poddziałanie 6.1.1 PO KL

Rekrutacja w okresie: 29.08.2014 - 30.09.2014

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 15-24 lata pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące obszar powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego oraz włocławskiego.