Rozstrzygnięcie procedury wyboru przewoźnika – Zapytanie nr 1/R/MOB/2016

30.06.2016 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło Zapytanie ofertowe nr 1/R/MOB/2016 ogłoszone 28.06.2016 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Do realizacji usługi został wybrany Oferent: AERO.PL Sp. z o.o.