Rozstrzygnięcie zapytania nr 1/VB/2016

14.06.2016 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozstrzygnęło zapytanie ofertowe nr 1/VB/2016.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta – spełniła wymogi formalne i merytoryczne w związku z czym została przyjęta do realizacji.

Do realizacji zamówienia wybrano:

TaskBook Małgorzata Szymańska