Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. usług pro-zdrowotnych w projekcie RESTART

W wyniku postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego świadczenia usług pro-zdrowotnych dla uczestników w ramach projektu pt.: „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART do realizacji wybrana została oferta przesłana przez: PALLMED sp. z o.o., ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz.

Zamawiający skontaktuje się z w/w Oferentem w celu podpisania umowy na realizację usług.