Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. wyboru dostawcy materiałów zużywalnych, odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej

18.07.2016

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, do realizacji wybrana została oferta Firmy Handlowo-Usługowej BHP EKSPERT.