Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 31.05.2013 r. dotyczącego zamówienia: wybór Wykonawcy szkolenia pn.: „Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratoriach chemicznych”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 31.05.2013 r. dotyczącego zamówienia: wybór Wykonawcy szkolenia pn.: „Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratoriach chemicznych” realizowanego w wymiarze 2 dni szkoleniowych, po 8 godzin dziennie (łącznie 16 godzin szkolenia) dla pięciu pracowników firmy KPEC Sp. z o.o. oraz związanego z nim doradztwa i/lub szkolenia 1 na 1 (śr. 3 godz. na uczestnika), w tym doradztwa indywidualnego dla osób w kategorii wiekowej „50 plus” (średnio 1 godzina na uczestnika w formie coachingu i/lub szkolenia 1na 1).

Szkolenie i doradztwo odbędzie się w ramach projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w partnerstwie z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pt. „Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o.o.” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Umowa nr UM_SP.433.1.270.2012 z dnia 12.09.2012).

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie do dn. 14.06.2013 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta, która spełniła wszystkie formalne warunki udziału w postępowaniu i została skierowana do oceny. Wyboru oferty dokonano w dniu 20.06.2013 r.