Seminarium MOPS Bydgoszcz w Domu Ekonomisty

11 grudnia 2008 r. w Domu Ekonomisty Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zorganizowało seminarium promocyjne dla Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Bydgoszczy.

Seminarium promocyjne było elementem projektu systemowego bydgoskiego MOPSu pt. „Krok do przodu”. Poza pracownikami bydgoskiego ośrodka pomocy społecznej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków z Torunia, Więcborska i Kcynii. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów systemowych.