SEMINARIUM REAKTIV50+

Zapraszamy do udziału w seminarium pt.: „Organizacja pracy w przedsiębiorstwach sektora MŚP z uwzględnieniem zmian efektywności pracowników wynikających z ich wieku”

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie model zarządzania efektywnością pracowników w zawodach, w których efektywność spada wraz wiekiem, jaki opracowany został w projekcie „REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników” oraz omówione zostaną aktualne tendencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkim w kontekście przemian demograficznych i starzenia się społeczeństwa.

Prelekcje wygłoszą eksperci biorący udział w opracowaniu innowacyjnego rozwiązania REAKTIV50+:

Do udziału w seminarium zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników, przedstawicieli sektora pozarządowego i instytucji rynku pracy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Projekt „REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników” realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie ponadnarodowym z hiszpańską organizacją pozarządową PROBENS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium odbędzie się w dniu 17.05.2019 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, w godz. od 10.00 do 12.30.

W związku z tym, że podczas seminarium zapewniony zostanie poczęstunek uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14.05.2019 na adres e-mail reaktiv@pte.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 502 094 784

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół ekspertów REAKTIV50+