Spotkania informacyjne w Rypinie, Lipnie, Radziejowie i Aleksandrowie Kujawskim

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy”, który jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach projektu oferowane jest bezzwrotne wsparcie finansowe (do 80.000 zł) na zakup usługi badawczo-rozwojowej od jednostki naukowej. Wypracowane w ten sposób wyniki badań to podstawa do wdrożenia nowego produktu lub technologii w przedsiębiorstwie.
Spotkania odbędą się:
– 28 sierpnia 2017, o godz. 09.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie, ul. Warszawska 38
– 29 sierpnia 2017, o godz. 09.00 w Urzędzie Miasta w Lipnie, Plac Dekerta 8
– 14 września 2017, o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22
– 14 września 2017, o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8.
Aby zgłosić swój udział wystarczy wysłać wiadomość na adres kruk@pte.bydgoszcz.pl wskazując w temacie odpowiednio:
Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Voucher badawczy”. Więcej informacji: http://www.kpai.pl/strona-279-ogloszenie_o_konkursie_vb.html