Spotkanie członków Koła Miejskiego

Wszystkich członków Koła Miejskiego zapraszamy na spotkanie w dniu 21 lutego o godzinie 16.00 w sali 201 w siedzibie PTE.

Proponujmy następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu zebrania,

2. Przyjęcie planu pracy na 2017 r.

3. Informacja o planach  Lokalnej Grupy Działania

4. Prelekcja  dr inż. Anny  JAKUBCZAK: „Społeczna odpowiedzialność biznesu – uwarunkowania i perspektywy rozwoju.”

5. Sprawy wniesione.