Spotkanie członków PTE w Bydgoszczy

Serdecznie zapraszamy członków PTE w Bydgoszczy na spotkanie dotyczące ożywienia działalności Klubu Seniora.

Jesteśmy przekonani, iż wielu naszych Członków posiada niegasnącą energię, życiową mądrość zdobytą poprzez wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę przedstawiającą sprawdzone wartości zawodowe. Stąd też zwracamy się z propozycją włączenia się w ożywienie działalności Klubu Seniora. Formy pracy Klubu, jego udział w życiu Oddziału, zostaną omówione na spotkaniu w Domu Ekonomisty, na które zapraszamy 03.02.2016 r. o godz. 14.30 w sali 103.

Propozycja zmierza do tego, ażeby Członkowie Seniorzy mieli stałą możliwość uczestniczenia w życiu Oddziału, a Oddział mógł czerpać wsparcie merytoryczne z odbytych wieloletnich doświadczeń naszych Członków.

Uprzejmie prosimy o informację potwierdzającą udział w spotkaniu do 31.01.2016 r. Osoba odpowiedzialna za organizację spotkania: p. Małgorzata Gorzkiewicz, nr tel. 52 322 90 60.