Spotkanie członków Rady LGD „Dwie Rzeki”

Dnia 18 lutego o godz. 17.00 zapraszamy członków Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" na spotkanie.

Podczas spotkania konsultowany będzie, a następnie zatwierdzony Regulamin Rady, procedury i kryteria wyboru operacji i grantów. Spotkanie odbędzie się w Domu Ekonomisty, przy ulicy Długiej 34 w sali 103.