Spotkanie dyskusyjne w Klubie Ekonomisty

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne do Klubu Ekonomisty w dniu 26 marca br. o godz. 15, które odbędzie się w Domu Ekonomisty, sala 201 z prof. dr hab. Krystyną Kwaśniewską, która wygłosi referat wprowadzający nt. „Problemy osób wieku poprodukcyjnego”.

Na spotkaniu przedyskutowane będą istotne sprawy związane z regulacjami prawnymi, a także zakres zadań podmiotów powołanych dla rozwiązywania i realizacji tych problemów.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.