Spotkanie fokusowe

W lipcu odbyło się spotkanie fokusowe w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy. Dotyczyło ono projektu grantowego, który dotyczy wsparcia dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci do 3 roku życia. Klubik dla dzieci w Unisławiu świetnie funkcjonuje, chcemy poszerzyć jego oraz innych placówek ofertę o zajęcia „bliżej natury” oraz wsparcie dla rodziców. Nasi eksperci Remigiusz Koc oraz Przemysław Ziółkowski stworzyli scenariusze wsparcia. Mieliśmy okazję wymienić się z nimi oraz kadrą klubów doświadczeniami oraz konstruktywną opinią zwrotną na temat scenariuszy. Pozostały ostatnie szlify i wkrótce zakończymy fazę testowania rozwiązań. Dziękujemy za udział w fokusie i prezentujemy kilka zdjęć.