Spotkanie informacyjne ,,Pozyskiwanie funduszy w praktyce – dotacje i pożyczki z Unii Europejskiej”

Spotkanie informacyjne ,,Pozyskiwanie funduszy w praktyce – dotacje i pożyczki z Unii Europejskiej”

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy lub zmianę profilu prowadzonej działalności. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania bezzwrotnych dotacji, niskooprocentowanych pożyczek oraz możliwości przeszkolenia pracowników w ramach środków z Funduszy Europejskich.

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=133