Spotkanie informacyjne ZOSTAŃ PRZEDSIEBIORCĄ

Spotkanie w środę 23 lutego o 14.00

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat projektu Zostań przedsiębiorcą. Spotkanie odbędzie się w środę 23 lutego o godzinie 14.00  w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34.  Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych, w szczególności jednak zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo do 25 roku życia uczące lub kształcące się.

Celem spotkania jest poinformowanie uczestników o możliwości uzyskania do 40 tys. zł na rozpoczęcie własnego biznesu.

rekrutacja już od 1 marca do 14 marca 2011 r.

Dokumenty rekrutacyjne, szczegóły dotyczące procesu rekrutacji i realizacji projektu oraz dane adresowe Punktów Wspierania Przedsiębiorczości projektu „Zostań przedsiębiorcą” znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl