Spotkanie Klubu Seniora

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Klubu Seniora działającego przy PTE w Bydgoszczy, które odbędzie się 6 kwietnia o godz. 14.30 w sali 103 w Domu Ekonomisty.

Podczas spotkania wykład pt.: „Polityka senioralna jako istotny element polityki społecznej” wygłosi pani prof. dr hab. Krystyna Kwaśniewska oraz wykład pt.: „Bezpieczne finanse seniorów” pan mgr Leszek Beszczyński z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.

Prosimy o e-mailowe (adres: gorzkiewicz@pte.bydgposzcz.pl) lub telefoniczne (nr tel. 52 3229060) potwierdzanie obecności.