Spotkanie networkingowe dla beneficjentów inicjatywy ALMA

W ramach inicjatywy ALMA wdrażane są projekty zakładające aktywizację społeczną i zawodową  dla osób młodych dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej obejmującej warsztaty, szkolenia i pobyt za granicą połączony ze stażem i aktywnościami kulturoznawczymi. W naszym Oddziale tego typu projekt wdrażamy od jesieni 2023 r. („New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”). Obecnie trwa rekrutacja uczestników, którzy odbędą mobilność u naszych partnerów w Hiszpanii lub we Włoszech.

Spotkanie networkingowe w Maladze odbywało się w dniach 23-24 kwietnia i było okazją do wymiany doświadczeń, podsumowania dotychczasowych działań i poznania kolejnych dokumentów, które obowiązują beneficjentów wdrażających projekty z inicjatywy ALMA.  Podczas wydarzenia spotkaliśmy się z realizatorami wszystkich projektów wybranych do dofinansowania, czyli 29 organizacjami z całej UE, w tym także przedstawicielami 3 projektów realizowanych na teranie naszego kraju. Mogliśmy również poznać i porozmawiać z uczestnikami projektów, którzy obecnie odbywają program mobilności w hiszpańskiej Maladze. To właśnie perspektywa uczestnika była dla nas szczególnie cennym elementem tego wydarzenia.

European Competence Centre for Social Innovation jest podmiotem odpowiadający za wdrażanie inicjatywy ALMA na szczeblu centralnym, który jako instytucja zarządzająca organizuje cykl spotkań wspierających beneficjentów oferując możliwość networkingu i wymiany doświadczeń. To już drugie wydarzenie, w którym braliśmy udział.