Spotkanie w Klubie Ekonomistów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszcz zaprasza wszystkich członków i sympatyków w dniu 6 lipca br. o godz.1500 do Klubu Ekonomisty sala 201 ul. Długa 34 na wykład „ Narzędzia polityki Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego”.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Artur Nowak – Far, kierownik Katedry Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno – Społecznego SGH w Warszawie. Zachęcamy do wysłuchania wykładu połączonego z dyskusją.