Spotkanie wigilijne w Domu Ekonomisty

W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym członkowie Zarządu, Rady Naukowej działającej przy Towarzystwie, przewodniczący Kół, spotkali się z Biskupem Diecezji Bydgoskiej ks. Janem Tyrawą z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie przy śpiewie kolęd, opowieściach o wigilijnych tradycjach przebiegało w serdecznej, miłej koleżeńskiej atmosferze. Prezes Zarządu podziękował uczestnikom spotkania za całoroczną współpracę. Życzeniami świątecznymi i noworocznymi zakończono spotkanie.