STER NA EKSPORT

Projekt realizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Cel główny projektu to zwiększenie potencjału 11 przedsiębiorstw z terenu BPPT i współpracujących z BPPT poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 110 pracowników z zakresu eksportu i sprzedaży na JRE, CSR i Ekologii oraz kompetencji menedżerskich językowych.

W ramach projektu przewiduje się realizację szkoleń:

I Szkolenia z zakresu eksportu i sprzedaży na jednolitym rynku europejskim:

• Ocena stopnia przygotowania firmy do eksportu/ sprzedaży na JRE (analiza SWOT przedsiębiorstwa) – 16 godzin

• Zasady opracowywania strategii eksportowej przedsiębiorstwa – 16 godzin

• Wybór właściwego rynku docelowego – przygotowanie sektorowej analizy rynku zagranicznego – 8 godzin

• Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych – 8 godzin

• Etykieta oraz protokół dyplomatyczny w biznesie międzynarodowym z uwzględnieniem różnic kulturowych – 16 godzin

• Negocjacje i techniki sprzedaży pod kątem eksportu/ sprzedaży na JRE – 24 godziny

• Zabezpieczanie wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe – 8 godzin

II Szkolenia z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) i Ekologii:

• Proekologiczne rozwiązania – 8 godzin

• CSR w Twojej firmie – 8 godzin

III Szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich:

• Budowa efektywnego zespołu – 16 godzin

• Zarządzanie projektami – 16 godzin

IV Szkolenia językowe:

• Kurs języka niemieckiego – 60 godzin

• Kurs języka angielskiego – 60 godzin

Kontakt

Biuro projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,

tel. 0-52-327-76-20

e-mail: kazmierczak@pte.bydgoszcz.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.