Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Informujemy, że można już odbierać świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowości organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Po odbiór świadectw zapraszamy od poniedziałku do piątku między godziną 07.30 a 15.30 – pokój 303. Uwaga: w dniu 11.09.br. świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie.

Osoby zgłaszające się po odbiór świadectw prosimy o dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie świadectwa.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego prosimy aby osoba, która przyjdzie w Państwa imieniu po odbiór świadectwa posiadała odpowiednie upoważnienie.