Świętuj z nami 20 lat w Unii Europejskiej w ramach Drzwi Otwartych Unii Europejskiej.

W najbliższy piątek 10.05.2024 r. od godziny 10.00 do 14.00 zapraszamy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Drzwi Otwarte Unii Europejskiej 2024.

W programie:

  1. Spotkanie informacyjno-doradcze z quizem wiedzy

Prezentacja „20-lecie w UE z perspektywy projektów realizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy” oraz bieżącej oferty wsparcia, w tym dla osób młodych, seniorów, osób pozostających bez pracy, jak również pracodawców i pracowników. Na zakończenie spotkania odbędzie się krótki quiz wiedzy o UE z nagrodami.

  1. Konsultacje indywidualne (doradztwo) dla MŚP, w tym zwłaszcza z branży usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych w zakresie wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru reskillingu. Podczas konsultacji omówione zostaną możliwości zastosowania rozwiązania opracowanego w projekcie do zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorców. Spotkanie po wcześniejszej rejestracji online – na adres e-mail chmara@pte.bydgoszcz.pl.