Szkolenia dla pracowników ZUS

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy na zlecenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, realizuje kursy w ramach projektu „Nowa jakość pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w Oddziale bydgoskim oraz 7 podlegającym mu Inspektoratach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym poprawienie jakości pracy i obsługi interesantów w ZUS.

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy przeprowadzane są kursy w zakresie księgowości komputerowej oraz kadr i płac.