Szkolenia w ROEFS Bydgoszcz

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy działający przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy po przerwie wakacyjnej wznawia działalność szkoleniową. Obecnie trwa nabór uczestników na szkolenia „Skuteczny projekt” i „Akademia Kierownika Projektu”.

Od września rusza kolejna edycja warsztatów doradczych poświęconych praktycznym aspektom aplikowania oraz wdrażania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach mogą zgłaszać się do naszych doradców: Ewy Pieruckiej i Karoliny Krueger.

Z oferty Ośrodka korzystać mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół i placówek edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców i podmiotów funkcjonujących na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, świeckiego, żnińskiego, inowrocławskiego i mogileńskiego.

Szczegółowe informacje nt. szkoleń i warsztatów znajdują się na stronie www.bydgoszcz.roEFS.pl.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.