Szkolenia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 RPO WK-P

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zorganizowało serią szkoleń w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zorganizowało szkolenia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szkolenia odbyły się w dniach 8, 12, 13 i 15 maja br., w  Grudziądzu, Bydgoszczy i 2 szkolenia w Toruniu.

Program szkolenia zawierał:

·         Wprowadzenie do funduszy europejskich;

·         Zasady udzielania dofinansowania w ramach RPO WK-P działanie 4.3;

·         Omówienie wypełniania wniosku o aplikacyjnego;

·         Omówienie załączników do wniosku aplikacyjnego;

·         Omówienie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P;

·         Zasady tworzenia biznes planu.

Szkolenie adresowane były do potencjalnych beneficjentów Działania 4.3 RPO WK-P, osób zainteresowanych opracowaniem i złożeniem wniosku na dofinansowanie inwestycji objętej wsparciem Działania 4.3., w tym.; przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzące działalność w województwie kujawsko-pomorskim.

Szkolenia  przeprowadzone zostały przez specjalistów z zakresu pozyskiwania i wdrażania środków unijnych będących pracownikami i współpracownikami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.