Szkolenia z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Vademecum Beneficjenta -szkolenie 15 września

2. Przegląd źródeł finansowania dla przedsiębiorców w ramach środków europejskich na lata 2014 – 2020

3. Perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego

4. Zasady kwalifikowania wydatków w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej – szkolenie 23 września

Zapisy trwają.