Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy

Rezultatem wieloletniej współpracy PTE z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu są m.in. studia podyplomowe prowadzone przez uczelnię w Bydgoszczy. W najbliższym roku akademickim zaplanowano uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość.

Ponadto w ramach wieloletniej współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy PTE organizuje, odpowiadające potrzebom rynku pracy, studia podyplomowe na następujących kierunkach:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy prowadzi również rekrutację na poniższe kierunki studiów podyplomowych WSG w Bydgoszczy:

Do prowadzenia studiów Uczelnie wytypowały znakomitą kadrę dydaktyczną -wysokiej klasy specjalistów, będących nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami gospodarczymi. Proponowane kierunki studiów należą do najbardziej poszukiwanych na rynku, dotyczą bowiem szeroko rozumianych zagadnień ekonomicznych i biznesowych.

Studia podyplomowe organizowane są w oparciu o atrakcyjne programy nauczania, w nowoczesnych formach (wykłady, ćwiczenia, warsztaty).
Udział w studiach zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy lub na awans zawodowy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym informacjami dotyczącymi poszczególnych kierunków studiów.

Uwaga:

w przypadku studiów podyplomowych WSG w Bydgoszczy rekrutacja trwa do końca września br. Przed rozpoczęciem studiów należy uiścić opłatę wpisową, która wynosi:

  1. w lipcu 100 zł,
  2. w sierpniu 200 zł,
  3. we wrześniu 300 zł.

Opłata ta podlega zwrotowi tylko w przypadku nieuruchomienia studiów.