Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy

Rezultatem wieloletniej współpracy PTE z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu są m.in. studia podyplomowe prowadzone przez uczelnię w Bydgoszczy. W najbliższym roku akademickim zaplanowano uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość.

Do prowadzenia studiów Uczelnia wytypowała znakomitą kadrę dydaktyczną – wysokiej klasy specjalistów, będących nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami gospodarczymi.
Proponowany kierunek zalicza się do najbardziej poszukiwanych na rynku.

Studia podyplomowe organizowane są w oparciu o atrakcyjny program nauczania, w nowoczesnych formach (wykłady, ćwiczenia, warsztaty).
Udział w studiach zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy lub na awans zawodowy.