Szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych (omówienie zmian, jakie zajdą po 25 maja 2018 r.)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy informuje, że organizuje szkolenia zamknięte dla grup zorganizowanych z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie jest skierowane zwłaszcza do osób, które są uczestnikami procesu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji i rozwiązań praktycznych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych.

PROGRAM NA 8h

CZĘŚĆ I: Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO/GDPR

CZĘŚĆ II: Nowe pojęcia i uczestnicy procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych

a) administrator danych a podmiot przetwarzający,
b) ABI a ASI,
c) Inspektor ochrony danych (DPO) – kiedy należy go wyznaczyć i jakie powinien spełniać wymagania zgodnie z RODO,
d) pracownik organizacji a osoba upoważniona,
e) organ ochrony danych.

CZĘŚĆ III: Podstawowe zasady przetwarzania danych w oparciu o RODO – różnice w porównaniu z u.o.d.o.

CZĘŚĆ IV: Obowiązki i odpowiedzialność Administratora Danych – jak zorganizować proces przetwarzania

a) dobór, wdrożenie i testowanie użytych środków i zabezpieczeń,
b) rejestrowanie czynności przetwarzania,
c) reagowanie na incydenty i utrzymanie ciągłości działania,
d) „polityki” jakie powinny funkcjonować w organizacji,
e) kontrola i nadzór nad podmiotami przetwarzającymi dane osobowe „w naszym imieniu”;

a) raportowanie do organu ochrony danych osobowych,
b) nowe klauzule i obowiązki informacyjne względem osób, których dane dotyczą;

CZĘŚĆ V: Prawa osób, których dane dotyczą – jakie narzędzia daje nam RODO, jak chronić własne dane

a )„prawo do bycia zapomnianym”,
b) prawo do przenoszenia danych,
c) prawa związane z profilowaniem.

a) prawo do wniesienia skargi,
b) dochodzenie odszkodowań na gruncie KC.

Prowadzący szkolenie to: audytor wewnętrzny, sprawujący przez kilka lat funckję ABI. Obecnie wykładowca, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2007, posiada certyfikat Menedżera Bezpieczeństwa Informacji ISO/IEC 27001:2005.

Forma szkolenia: wykładowo – warsztatowa

Tryb szkolenia: dni robocze, godziny – do uzgodnienia

Termin szkolenia – pozostaje do uzgodnienia

Minimalna grupa szkoleniowa: 10 osób

Cena od osoby – 270 zł brutto

Miejsce: siedziba PTE w Bydgoszczy – ul. Długa 34 lub siedziba Zamawiającego (obszar województwa kujawsko-pomorskiego)

Co zapewniamy w ramach ceny szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch jednodaniowy


 

Kontakt  w sprawie oferty: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl lub (52) 3229066