Usługi rachunkowe w PTE

Zapraszamy firmy do współpracy.

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w następujących zakresach:
•    prowadzenie ksiąg rachunkowych
•    prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego
•    ewidencja dla potrzeb podatku VAT
•    dokumentacja pracownicza w zakresie kadr i płac
•    dokumentacja dla potrzeb ZUS
•    doradztwo finansowe
•    sporządzanie biznesplanów
•    opracowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej oraz negocjowanie warunków kredytowych
•    sporządzanie sprawozdań finansowych
•    rozliczanie dotacji z projektów UE