Voucher Badawczy – Ogłoszenie o konkursie

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aplikacja do wypełniania wniosków o dofinansowanie jest dostępna pod adresem www.wnioski.kpai.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 19.12.2020 r. do dnia 03.01.2021 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

Zasady konkursu oraz pełna dokumentacja znajdują się TUTAJ.