Dodatkowy nabór na dotacje w projekcie „Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”

W ramach dodatkowego naboru zakwalifikowanych zostanie 1 lub 2 osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie, tj.:

  1. są w wieku 15-29 lat,
  2. nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET,
  3. zamieszkują na terenie powiatu inowrocławskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  4. są bierne zawodowo (pozostające bez pracy, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nie poszukujące aktywnie zatrudnienia),
  5. nie należą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem (grupa określona dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER).

W zakładce projektu został dodany warunkowy regulamin uczestnictwa w projekcie do zatwierdzenia przez WUP.

Nabór ma charakter warunkowy do momentu uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co zostanie ogłoszone w ramach aktualności na niniejszej stronie www.