Wizyta studyjna we Włoszech

Wizyta studyjna we Włoszech

Wizyta zaplanowana w ramach projektu grantowego „Aktywny rodzic i pracownik – nowatorski program funkcjonowania klubu dziecięcego w Unisławiu” odbyła się na przełomie sierpnia i września po długim oczekiwaniu na możliwość jej zorganizowania związanym z trwającą pandemią COVID-19.

Celem wspominanego grantu jest poszerzenie oferty klubu dziecięcego Miś i Margolcia, który utworzony został z dotacji pozyskanej w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław, Gminę Unisław i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy. Dzięki utworzeniu klubu mieszkańcy gminy zyskali możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i, lub wychowaniem dziecka. Środki na poszerzenie oferty klubu pozyskane zostały w ramach konkursu z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Grant przewiduje opracowanie nowatorskiego programu funkcjonowania klubu, który koncentrować się będzie na dwóch działaniach. Pierwsze adresowane do rodziców, zakłada wprowadzenie do oferty klubu zajęć (warsztatowych i spotkań indywidualnych), które wzmocnią potencjał adaptacyjności rodziców na rynku pracy w warunkach powrotu po przewie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka. Zajęcia te obejmują pracę nad zagadnieniami takimi jak m.in. radzenie sobie ze stresem, emocjami, pozytywna motywacja, ale także budowanie więzi emocjonalnej i wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawę bez użycia technologii. Druga część dotyczy oferty zajęć dla dzieci, która wzbogacona zostanie o nowe scenariusze zajęć ukierunkowane na ekologię i edukacje w oderwaniu od tabletów, telefonów i innych urządzeń IT, które obecnie w dużej mierze koncentrują uwagę już na etapie wczesnej edukacji dziecka.

Oba działania opracowywane są przez ekspertów merytorycznych, którzy zgodnie z ideą grantu mają możliwość czerpania inspiracji z doświadczeń i rozwiązań stosowanych we Włoszech. Partner ponadnarodowy zaproszony do projektu to stowarzyszenie EUROFORM RFS, które współpracuje z instytucjami świadczącymi opiekę nad dziećmi m.in. specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla kadry tego typu placówek wspomagających jakość procesu wczesnej edukacji.

Podczas wizyty zespół projektowy miał okazję przedyskutować opracowane dotąd w projekcie propozycje programu oraz wnioski zebrane z jego próbnego wdrożenia w klubie dziecięcym Miś i Margolcia w Unisławiu oraz w Klubie Dziecięcym Ekoludki, prowadzonym przez Unisławską Spółdzielnię Socjalną UNI-ZIEL. Dzięki temu wypracowano cenne uwagi, które pomogą w przygotowaniu finalnej wersji programu. Bardzo istotna w tym kontekście była zwłaszcza wizytacja w jednym z włoskich klubów dziecięcych i obserwacja kadry placówki podczas pracy dziećmi, w której w znaczącym stopniu wykorzystuje się zasoby naturalne, ekologiczne pomoce dydaktyczne i ekologiczne podejście do życia.

Wizyta i rozmowy z pracownikami partnera oraz pracownikami klubu dziecięco były cennym źródłem inspirujących doświadczeń.