Wspieranie innowacyjności wśród przedsiębiorców poniżej 30 roku życia

Przedstawiamy dokument poświęcony zagadnieniu wspierania innowacyjności wśród przedsiębiorców poniżej 30 roku życia. Znajdą w nim Państwo zarówno analizę aktualnego stanu w tym obszarze, jak również rekomendacje, których wdrożenie, zdaniem autorów, może wpłynąć pozytywnie na system wsparcia innowacyjności we wspomnianej grupie docelowej.

Dokument jest końcowym rezultatem projektuYoung and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”, który od maja tego roku był realizowany w ramach programu Horyzont 2020, przez cztery instytucje:

Publikacja dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

yi_design_options_paper_pol-_final